Aktualności

Organy szkoły

Plan lekcji

Projekty

Biblioteka

DFK

Kontakt

Kącik regionalny

Informacje

Piszą i mówią o nas

Szkoła wspiera akcję charytatywną Pajacyk


Księga gości

Licznik odwiedzin

 monitoring pozycji

                  Szkoła dla każdego i to bez czesnego   

MAMY NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ- MECHNICA.SZKOLNASTRONA.PL

Witamy na stronie internetowej naszej szkoły           

     Przyszłość, rozwój i radość dziecka są dla nas najważniesze!

 

Jesteśmy szkołą społeczną. Szkoła położona jest w pięknym, zielonym, czystym i bezpiecznym miejscu, które jest oddalone od ulicznego zgiełku. W przeciwieństwie do dużych szkół, żaden uczeń
u nas nie jest anonimowy. Zapewniamy bardzo dobre warunki nauki
w mało licznych klasach średnio 14 osobowych. Dzięki temu możemy poznać i nazwać zainteresowania każdego ucznia oraz zapobiec niepowodzeniom szkolnym. Uczestniczymy w programach: „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła przyjazna dla sportu” , „ Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła na TAK”. Atmosfera w naszej szkole jest ciepła
i rodzinna. Współpracujemy z rodzicami, środowiskiem lokalnym
i licznymi organizacjami. Należymy do programu “Mała Szkoła”. Współpracujemy z placówkami tego typu w całej Polsce. Nasze wspólne hasło to: “Mała szkoła - Wielka szansa”. Współpracujemy też z Fundacją Inicjatyw Oświatowych - pierwszą w historii organizacją pozarządową zaproszoną do współpracy przez MENiS. Organizacja ta otrzymała nagrodę główną Kapituły Konkursu na najlepszą Inicjatywę Obywatelską
PRO PUBLICO BONO.

    
                                 Budynek szkoły

   

 

Nasza szkoła posiada:

 

*       Certyfikat Szkoły z Klasą

*       Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

*       Pełnowymiarową salę gimnastyczną

*       Pracownię komputerową z Internetem

*       Nowe wielofunkcyjne boisko sportowe

*       Bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z Internetem

*       Podręczniki dla uczniów z biblioteki

*       Nowoczesne klasopracownie z tablicami interaktywnymi

*       Pracownię językową z terminalami

*       Bardzo bogatą bazę dydaktyczną

*       Kącik regionalny

*       Radiowęzeł szkolny 


Bus szkolny i certyfikat "Szkoła z klasą"
 


Zapewniamy:

 

*       Bezpłatną naukę

*       Naukę języka angielskiego i niemieckiego w klasach I-VI 

*       Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w kl. I-III

*       Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego
i matematyki w klasach IV – VI

*       Koła zainteresowań

 

*       Wysoki poziom nauczania - średnia z trzynastu lat (2002 - 14)

szkoła

gmina

województwo

25,92

24,71

25,88

*       Nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi

*       Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w klasach I - VI

*       Rodzinną atmosferę

 

ZOBACZ FOLDER SZKOŁY w PDF
 


AKTUALNOŚCI

W ubiegłym roku  szkolnym zdobyliśmy wynik w sprawdzianie po szóstej klasie 25,20%

Szkolny zestaw programów nauczania     Szkolny zestaw podręczników

Szkolny Plan Wychowawczy     Szkolny Program Profilaktyki

Koncepcja pracy szkoły 2014-2019   Skrócony raport z ewaluacji

Skrócony raport z ewaluacji 2  Kodeks zachowania się uczniów w naszej szkole


Szkoła i boisko sportowe dawniej i dziś

   
zobacz inne zdjęcia


   

Copyright by SSP Mechnica 2010