Szkoła wspiera akcję charytatywną Pajacyk

Strona główna

Nauczyciele

Plan lekcji

Projekty

Biblioteka

DFK

Kontakt


Księga gości

                  Szkoła dla każdego i to bez czesnego   

 

Oto otrzymany dyplom za udział w zawodach w piłkę nożną:


CZYM SĄ KURSY SOBOTNIE?

Kursy sobotnie dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat dają dzieciom mniejszości niemieckiej możliwość kreatywnej nauki języka niemieckiego, dzięki czemu motywują je do komunikacji między sobą w języku niemieckim. Ważne jest także, aby dzieci zintegrowały się z lokalnym DFK i przez to czuły się tam mile widziane i akceptowane.

Kursy sobotnie nie są zajęciami pozalekcyjnymi ani korepetycjami, co oznacza, że dzieci nie realizują w trakcie kursów sobotnich programu szkolnego, ani podręczników szkolnych. Kurs sobotni nie jest także kursem językowym takim jak w prywatnych szkołach języków obcych.

Cele projektu:

Dzieci

•    Nauka języka niemieckiego,
•    Podniesienie poziomu znajomości języka Niemców na Śląsku,
•    Ożywienie i pielęgnacja niemieckich tradycji, obyczajów i uroczystości,
•    Zwiększenie motywacji do komunikowania się w języku niemieckim,
•    Odnalezienie przyjemności w komunikowania się w języku niemieckim,
•    Wzmocnienie kultury, języka i poczucia tożsamości Niemców na Śląsku,
•    Rosnące zaangażowanie rodziców,
•    Więź młodej generacji z DFK,
•    Lepsza współpraca międzypokoleniowa w szeregach mniejszości niemieckiej.

Rodzice / Zarządy DFK


•    Wsparcie ze strony rodziców, rodzin i członków Zarządu lokalnych DFK jest bardzo ważne i decydujące.

Kursy sobotnie są finansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Polsce oraz Bundesministerium des Innern RFN.
 

Dzięki dobrej współpracy między SSP w Mechnicy a Zarządem DFK Mechnitz kurs sobotni może się nieodpłatnie odbywać w pomieszczeniach szkoły w Mechnicy.

VIELEN DANK!!!

 

Pierwszy semestr kursu sobotniego w Mechnicy odbył się w miesiącach WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2011. Był to cykl 10 spotkań, w tym również wspólne spotkania z rodzicami.

 

Drugi semestr będzie trwał od MARCA DO CZERWCA 2012 roku.

Poniżej serwis fotograficzny z zajęć w II semestrze


Na stronach internetowych portalu Loklana24.pl ukazał sie artykuł o naszej szkole.

Wystarczy kliknąć TUTAJ      29maja 2010r.

               lub             TUTAJ     13 września 2010r.


DFK

  1. Jak długo trwa współpraca z naszą szkołą i w jaki sposób została nawiązana?
  2. Opis współpracy. Na czym ona polega?
  3. Dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z naszą szkołą?

 

  1. Współpraca ze szkołą w Mechnicy rozpoczęła się już w 1990 r., krótko po zarejestrowaniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śl. Opolskim (nazwa oficjalna to TSKN, natomiast pojedyncze koła działające w miejscowościach noszą nazwę DFK (DFK: Deutscher Freundschaftskreis). Współpraca nawiązana została oficjalnie, poprzez spotkania i rozmowy zarządu DFK - Mechnica i Kamionka z Dyrekcją Szkoły w Mechnicy.

 

  1. W okresie początkowym, w latach 1990-1998 współpraca polegała na udzielaniu szkole pomocy materialnej oraz w pozyskiwaniu materiałów do nauczania j. niemieckiego, w tym także wyposażenia klasopracowni językowej w ksera, magnetofony, wieże Hi-Fi, mikrofony, instrumenty muzyczne oraz pomoce naukowe: książki, ćwiczenia do nauki j. niemieckiego. Do 2005 r. zarząd DFK opiekował się również nauczycielami j. niemieckiego (pochodzącymi z Niemiec), którzy w ramach programu: „Seniorenlehrer / nauczyciele seniorzy”, finansowanego przez RFN, przebywali i nauczali j. niemieckiego w Szkole w Mechnicy.

Od początku istnienia DFK w Mechnicy miała miejsce także współpraca społeczno-kulturalna, np. poprzez organizowane przez DFK spotkania mikołajkowe i karnawałowe dla dzieci. Dzieci ze szkoły w Mechnicy wzbogacały te spotkania występami artystycznymi
w j. niemieckim i otrzymywały jako prezenty książki w j. niemieckim oraz słodycze.

 W ostatnim czasie zorganizował nasz DFK dla szkoły wycieczki studyjno-edukacyjne.

 16. luty 2007 - pokaz filmów niemieckojęzycznych dla dzieci SSP z podziałem na grupy I-III oraz IV-VI. Projekt kulturalny DFK Mechnica i Kamionka przeprowadzony przy współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu.

 

11.06.2007 - „Śladami Josepha Freiherr von Eichendorff”, jednego z największych poetów romantyzmu europejskiego, wywodzącego się ze Śląska.

 

 

   

30.09.2007 - udział dzieci z SSP w Mechnicy w historycznym akcie beatyfikacji Służebniczki Bożej Marii Luizy Merkert w Nysie.

 

7.06.2008 - „Śladami księcia Karla Maxa von Lichnowsky”, ambasadora Niemiec w Londynie w 1914 r., wielkiego męża stanu, który usiłował zapobiec wybuchowi I Wojny Światowej.

 

20.09.2008 - wyjazd na XIII Pielgrzymkę Narodów do Maria Hilf w Czechach. Na życzenie arcybiskupa A. Nossola, biskupa Diecezji Opolskiej oraz prałata W. Globischa (Duszpasterza Mniejszości Narodowych w Diecezji Opolskiej) dzieci ze SSP w Mechnicy (Dominika i Wiktoria Jasik oraz Agnieszka Osieka) będące jednocześnie dziećmi członków naszego DFK przyczyniły się do przygotowania programu artystycznego towarzyszącego pielgrzymce oraz aktywnie uczestniczyły w przebiegu mszy świętej. Dzieci z SSP w Mechnicy deklamowały wiersze o tematyce religijnej w j. niemieckim przed paroma tysiącami pątników, a w czasie mszy św. wręczyły Arcybiskupowi Nossolowi własnoręcznie wykonane obrazki i różańce.

 

Styczeń 2008: Na zaproszenie Zarządu DFK grupa dzieci ze SSP w Mechnicy zaangażowała się w przebieg rocznego zebrania sprawozdawczego naszego DFK. Dzieci, pod opieką nauczycieli, przedstawiły ciekawy i bogaty program artystyczny w j. niemieckim.

 

3 grudzień 2008:  Dzięki współpracy z Panią Beatą Heisse (Metodyk ds. nauczania języka niemieckiego jako ojczystego - Instytut Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie) i Instytutem Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie udało się zarządowi DFK zorganizować występ klauna „Michelino”. Interaktywne przedstawienie w języku niemieckim zachwyciło dzieci i po raz kolejny pokazało, że duża część dzieci dobrą znajomość języka niemieckiego wynosi z domu.

Wakacje letnie: Co roku, w czasie trwania wakacji letnich, DFK umożliwia wyjazd 2 dzieci z SSP w Mechnicy na dwutygodniowe kolonie letnie, organizowane i finansowane przez DFK, jak i umożliwia udział kilkunastoosobowej grupy młodzieży w jednodniowych wycieczkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży po Śląsku. (Kopie zdjęć - ksero - są u p. Dyrektor)  

2007-2008: Bawarskie Ministerstwo Kultury i Edukacji już od 30 lat organizuje renomowany konkurs: „Niemcy i ich wschodni sąsiedzi”. Edycja konkursu 2007 była drugą, w której mogły wziąć udział szkoły zagraniczne. Motto konkursu brzmiało: „W poszukiwaniu śląskiego królestwa niebieskiego”. Ze Śląska  do konkursu przystąpiło około 1000 uczniów, zgłoszono 30 projektów.

Zarząd DFK w Mechnicy poinformował Dyrekcję Społecznej Szkoły Podstawowej w Mechnicy o przeprowadzanym konkursie oraz zaoferował pomoc w tym zakresie. Dla każdego ucznia przygotowano zeszyt konkursowy oraz pomoce naukowe (broszury informacyjne).

Pani Jowita Śliwińska, nauczycielka języka niemieckiego, postanowiła wystawić z grupą uczniów na podstawie  legendy krótką sztukę teatralną: „O mechnickich utopcach”.

Z młodszymi uczniami rozwiązywane były testy na temat kultury i historii Śląska.

31 stycznia 2008 r. przewodnicząca DFK Mechnica i Kamionka Elwira Lempart wręczyła 20 uczniom biorącym udział w konkursie dyplomy uznania oraz nagrody książkowe przysłane specjalnie dla uczniów mechnickiej szkoły przez stronę bawarską. Warto zaznaczyć, że przygotowana sztuka teatralna zajęła IV miejsce konkursowe.

Ponadto szkoła otrzymała 3 płyty DVD z filmami edukacyjnymi w j. niemieckim.

 10 czerwca 2008 r. odwiedził nasz DFK oraz dzieci w SSP w Mechnicy długo oczekiwany gość honorowy ksiądz Konrad Wersch.  

W imieniu wszystkich członków DFK przekazaliśmy mu dar pieniężny. Nasza ofiara przekazana została na rzecz „kuchni dla ubogich” w Katowicach, której założycielem jest właśnie ks. Konrad Wersch. Na przedpołudniowym spotkaniu księdza z dziećmi w SSP w Mechnicy opowiedział im o pracy i potrzebach w „kuchni dla ubogich”. Ksiądz zwrócił uwagę na wartości chrześcijańskie, bo chrześcijaństwo to również troska o nasze siostry i braci znajdujących się w prawdziwej potrzebie.

  1. Część uczniów uczęszczających do SSP w Mechnicy są dziećmi członków koła DFK. Natomiast wszystkie dzieci uczą się j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Tutejszy Zarząd DFK swoją działalność opiera na statucie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, który w § 6, punkt 1 i 5, określa jako cele działania Towarzystwa: „Krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludności niemieckiej” i „Organizowanie i zaspakajanie potrzeb młodzieży” oraz w § 7, punkt 4, określa jako środki działania m.in.: „Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie uwzględnienia życzeń ludności niemieckiej (..)”

 

Copyright by Mechnica 2012