Szkoła wspiera akcję charytatywną Pajacyk

Strona główna

Nauczyciele

Plan lekcji

Projekty

Biblioteka

DFK

Kontakt


Księga gości

                  Szkoła dla każdego i to bez czesnego    

 

Uczestniczymy w projekcie

współfinansowanym przez Unię Europejską

FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII

realizowanym przez

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

więcej informacji o projekcie (ze zdjęciami) w aktualnościach


Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Wsi  Mechnica

informuje, że

w  Społecznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mechnicy
realizowany jest  projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.2   pod nazwą:

" Szkoła równych szans "
o wartości 36 000, 00 zł

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I - III: 

30h zajęć dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu

30h zajęć dla dzieci z trudnościami w uczeniu się  matematyki

30h zajęć logopedycznych

90h zajęć z gimnastyki korekcyjnej (3 grupy  x 30h )

30h zajęć rozwijających zainteresowania  matematyczno-przyrodnicze

30h zajęć muzycznych

   30h zajęć plastycznych 

2. Doposażenie bazy dydaktycznej o wartości 21 600 zł


 Okres realizacji Projektu: 03.09.2012 r. – 28.06. 2013r. Koordynator Projektu: mgr Elżbieta Dziuda


Projekt w roku szkolnym 2011/2012
„Podró
żnicy z Mechnicy”

 Kolejny projekt z poddziałania 9.1.2 z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
 
Ogólna kwota pozyskanych środków na  projekt to:  50 000zł
 
Realizacja projektu:  01.01.2012r.  -  30.06.2012r.

 Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kędzierzynie - Koźlu
 
W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I -III.
 2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów  klas I-III.
 3. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas IV – VI.
 4. Zajęcia pozaszkolne dla uczniów/nic klas I-VI
 5. Zajęcia specjalistyczne z uczniami niepełnosprawnymi (korekcyjno-kompensacyjne)
 6. Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów oraz rodziców
 7. Zajęcia koła turystyczno-krajoznawczego  metodą projektu edukacyjnego

 Szczegółowe informacje dotyczące powyższego projektu są umieszczone w ulotce .pdf do pobrania tutaj


Poniżej do pobrania trzy pliki prezentacji PowerPoint, w których przedstawiamy szczegóły projektów

<Prezentacja nr 1>      ;      <Prezentacja nr 2>      ;      <Prezentacja nr 3>


Projekty

Projekt „Szkoła bez barier” realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Społecznej Szkole Podstawowej w Mechnicy w okresie od września do czerwca w roku szkolnym 2009/2010 będzie  realizowany projekt „Szkoła bez barier”, który ma na celu:

 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu „Szkoła bez barier” będą realizowane następujące zajęcia:

1.      ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE (2*2h dydakt. W miesiącu) Z:

Ø  matematyki – kl. I – III ( mgr Elwira Mazurek), październik – maj,

Ø  matematyki – kl. IV – VI ( mgr Elżbieta Dziuda), październik – maj,

Ø  j. angielskiego – kl. I – III ( mgr Iwona Czechowska), październik – styczeń,

Ø  j. angielskiego – kl. IV – VI (mgr Anna Kliszewska), październik – styczeń,

Ø  j. niemieckiego – kl. I – III (mgr Jowita Śliwińska), luty – maj,

Ø  j. niemieckiego – kl. IV – VI (mgr Jowita Śliwińska), luty – maj.

2.      KOŁA ZAINTERESOWAŃ (2*2h dydakt. W miesiącu) Z:

Ø  matematyki – kl. I – III ( mgr Elwira Mazurek), październik – maj,

Ø  matematyki – kl. IV – VI ( mgr Elżbieta Dziuda), październik – maj,

Ø  j. angielskiego – kl. I – III ( mgr Iwona Czechowska), październik – styczeń,

Ø  j. angielskiego – kl. IV – VI (mgr Anna Kliszewska), październik – styczeń,

Ø  j. niemieckiego – kl. I – III (mgr Jowita Śliwińska), luty – maj,

Ø  j. niemieckiego – kl. IV – VI (mgr Jowita Śliwińska), luty – maj.

3.      WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH POD NAZWĄ: „STYMULACJA ROZWOJU PSYCHOLOGICZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZASOBÓW ADAPTACYJNYCH U DZIECI Z REJONÓW WIEJSKICH”.

Tematyka warsztatów:

- Samoocena i poczucie własnej wartości.

- Strategie wspomagające uczenie się.

- Radzenie sobie ze stresem.

- Rozwiązywanie problemów.

Warsztaty odbywać się będą 1 w miesiącu po 2 h dydakt. w dwóch grupach wiekowych: kl. I – III, kl. IV – VI, październik – maj.

4.      ZAJĘCIA NA BASENIE:

W zajęciach uczestniczyć będzie 50 osób, zajęcia trwają od października do maja    1 w miesiącu, po 2 h dydakt.

Opiekunowie: mgr Patrycja Operskalska, mgr Jowita Śliwińska.

Trenerzy: mgr Marian Szadura, mgr Andrzej Rola.

 


 

W roku szkolnym 2008/2009 szkoła uczestniczy w realizacji projektu:
 "Ziarnko do ziarnka w ramach Programu Operacyjnego Kształt Ludzki
(POKL) w
spółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS). Termin realizacji
od 1 lutego do 30 czerwca  2009Wyjazdy na basen

„Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania” – Novalis.

W SSP w Mechnicy chcemy, aby wszystkie dzieci nauczyły się pływać i czuły się w basenie, jak ryby w wodzie.
W lekcjach pływania uczestniczą dzieci klas   I – VI, Wyjazdy na basen rozpoczęły się w 2008 r., obecnie nadal kontynuujemy zajęcia pływania na basenie w Zdzieszowicach, instruktorami dzieci są panowie: Andrzej Rola   i Marian Szadura. Mają oni niezwykłe podejście do dzieci, które dzięki tak dobrym nauczycielom, robią  duże postępy w pływaniu. Uczniowie uczą się pływać w dwóch grupach – początkującej i zaawansowanej. Dzieci bardzo szybko przyswajają różnorodne style pływania, skoki do wody, no  i świetnie się przy tym bawią. Poza tym od najmłodszych lat oswajają się     z wodą i dbają o wysportowaną sylwetkę. Nasza szkoła promuje zdrowie i sport, więc aby nie uderzyła nam WODA sodowa do głowy, proponujemy skok do WODY;-)


Zdjęcia z basenu

Nauczyciele prowadzący opiekę na  zajęciach

Agnieszka Błachut
Andrzej MielczarekZajęcia teatralne

klasa 1-3

Zajęcia kółka teatralnego w ramach projektu ,,Ziarnko do ziarnka” były prowadzone od lutego 2009 r. w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla uczniów klas I-III. Uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na zajęcia. W czasie ich trwania mogli zapoznać się ze sposobami przygotowywania dekoracji oraz wystawiali teatrzyki kukiełkowe z własnoręcznie pięknie przygotowanymi kukiełkami..Mogli zaprezentować swe umiejętności na festynie rodzinnym wystawiając przedstawienie ,,Żyjmy zdrowo” .W ramach projektu odbyły się wycieczki do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na przedstawienie ,,Pinokio” oraz do Operetki w Gliwicach na spektakl, ,Kot w butach”.

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Zdzisława Gałuszka
 
 
Wyjazd w ramach projektu do Operetki w Gliwicach na przedstawienie
,,Kot w butach”
 
Występy artystyczne  na festynie szkolnym uczniów uczęszczających
na kółko teatralne dla klas I-III
 

klasa 4-6

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Ziarnko do ziarnka…” odbywały się zajęcia teatralne dla uczniów klas IV –VI.  

Celami kółka teatralnego było:

 • Poznanie podstawowych technik teatralnych poprzez prowadzenie odpowiednich ćwiczeń aktorskich..
 • Rozbudzanie zainteresowań aktorskich uczniów.
 • Rozbudzenie ekspresji twórczej uczniów.
 • Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
 • Pobudzenie wrażliwości i zainteresowań kulturalnych uczniów.
 • Doskonalenie słownych i pozasłownych środków wyrazu teatralnego.
 • Usprawnianie dykcji i artykulacji uczniów poprzez różne zestawy ćwiczeń.

Głównym celem zajęć było jednak przygotowanie przedstawienia teatralnego. Młodzi aktorzy przygotowali inscenizację kilku krótkich scenek z „Kabaretu na jednej nodze” Wandy Chotomskiej, były to: „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”, „Legenda o Popielu”, „Godzina Duchów”, „Królewna Śmieszka”. Efekt swojej pracy uczniowie zaprezentowali na Festynie Rodzinnym zorganizowanym w naszej szkole 6 czerwca 2009 r. Występ spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności i gromkimi brawami.

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Izabela Kuriata
   
   


Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


Kącik regionalny

 

Zajęcia regionalne mają na celu uzmysłowienie dzieciom piękna gwary i śląskiej kultury oraz zapoznanie z historią naszej małej ojczyzny oraz najbliższej okolicy. W ramach zajęć koła regionalnego stworzony został w naszej szkole piękny kącik regionalny, w którym można podziwiać wiele „staroci” dzisiaj już nieznanych i niespotykanych. Uczestnicy koła  zwiedzili skansen
w Bierkowicach, gdzie brali również udział w lekcji muzealnej pod tytułem: „ Żywot Ślązaka poczciwego – życie w dawnej zagrodzie”. Dzieciaki spędził również dzień na wędrówce po Górze Św. Anny.

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Jowita Śliwińska

 
 
Kącik regionalny

Wycieczka do Bierkowic
 

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


Zajęcia plastyczne

 

W ramach projektu „Ziarnko do ziarnka” realizowane są zajęcia plastyczne, w których bierze udział około 10 uczestników
z Mechnicy  i Kamionki, w wieku od 8 do 14 lat. Młodzi miłośnicy sztuk pięknych mają okazję nie tylko mile spędzić czas, ale przede wszystkim poznać różne techniki plastyczne. Ciekawe prace plastyczne znalazły miejsce w szkolnej „Galerii”,  a także wzięły udział w konkursach plastycznych. Wielkanocne „szkrobanie jaj” wyłoniło wiele młodych talentów, przyczyniając się jednocześnie do podtrzymania tradycji regionu. Zakup sztalug plenerowych stworzył możliwość utrwalenia charakterystycznych dla najbliższej okolicy miejsc, co wpłynęło na umiejętność obserwacji piękna  w przyrodzie i bogactwa barw  w naturze. Piękno przyrody znalazło także swoje odbicie w wykonanych przez uczestników zajęć kwiatach  z bibuły, które sprzedawane na szkolnym festynie „rozeszły się jak świeże bułeczki
”. Wizyta w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu wpłynęła na rozwój zdolności odczuwania i przeżywania treści podziwianych dzieł sztuki.

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Barbara Labisz

 
   

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


Zajęcia wokalno-instrumentalne

 

  Realizowane w ramach projektu „Ziarnko do ziarnka” zajęcia wokalno-instrumentalne skupiły 18 uczestników. Są to dzieci
i młodzież z Mechnicy i Kamionki w wieku od 8 do 13 lat. Na zajęciach uczniowie poszerzają swoje wiadomości o muzyce, zdobywają umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem podczas śpiewu, doskonalą technikę gry na fletach, dzwonkach oraz instrumentach perkusyjnych niemelodycznych (bębenek, tamburyno, trójkąt, marakasy, kastaniety, klawesy, talerze). Wiele radości sprawia wspólne muzykowanie, zwłaszcza na instrumentach dzieci (flet poprzeczny, waltornia), które pięknie brzmią w zespole.
W efekcie, w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych „Muzyka 2009”w Opolu, zespół „Biedronki” zajął III miejsce. Uczniowie mieli także okazję zaprezentować się podczas wielu imprez szkolnych i środowiskowych, dostarczając bogatych przeżyć estetycznych szerokim kręgom uczniów i ludzi dorosłych. Sami zaś mieli żywy kontakt z muzyką w wykonaniu profesjonalistów podczas wyjazdu do Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, na koncert dla dzieci  z cyklu „Musica Viva”.

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Barbara Labisz

 
     

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


Projekty realizowane we wcześniejszych latach:

"Szkoła bez przemocy”

 

„Szkoła przyjazna dla sportu”

 

 „ Szkoła promująca zdrowie”

 „Szkoła na TAK”

 

„Szkoła z klasą”

 

Copyright by SSP Mechnica  (Mielczarek) 2009